| Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Dzień zabiegu

 

Poranek - dziś odbywa się moja artroskopia

Do Kliniki prosimy o przybycie NA CZCZO (6 godzin bez jedzenia i picia).
Jeśli artroskopia zaplanowana jest na godziny popołudniowe, można z samego rana zjeść lekkie śniadanie, z zastrzeżeniem by w miarę możliwości było ono beztłuszczowe (np. owsianka z owocami).

Prosimy zażyć witaminę C w dawce 1000mg (np. preparat Cetebe 2 kapsułki, CeMax 500mg 2tabletki).
Jest to nowe zalecenie tyczące się wszelkich zabiegów chirurgicznych (również artroskopii).
Witamina C jest silnym antyoksydantem i usuwa tzw. wolne rodniki, które powstają w trakcie operacji – witamina C działa bardzo korzystnie na organizm, przed czekającym go “stresem” w trakcie i po zabiegu.

Jeśli przyjmują Państwo na co dzień lekarstwa, należy kontynuować ich zażywanie, także w dniu zabiegu.
Wyjątek stanowią leki zmniejszające krzepliwość krwi:
– POCHODNE ASPIRYNY/POLIPIRYNY (np.Acard, Polocard, Bestpirin) należy odstawić na 7 dni przed zabiegiem,
– KLOPIDOGREL/PLAVIX należy odstawić na 14 dni przed zabiegiem,
– ACENOCUMAROL, WARFIN, Xarelto, Pradaxa – należy zamienić w okresie okołooperacyjnym na heparyny drobnocząsteczkowe pod opieką lekarza rodzinnego, internisty lub kardiologa.

 

artroskopia

 

Przybycie do Kliniki

 

artroskopia

 

Zabiegi operacyjne przeprowadzamy w:

1) Klinice Endomedical, która mieści się w ścisłym centrum Poznania (300m od Starego Rynku), przy ul. Chwaliszewo 19a.
Dojazd do Endomedical

2) Klinice Solumed, która mieści się na ul.Wyrzyskiej 18 w Poznaniu
Dojazd do Solumed

Informacje o tym, w której sali operacyjnych odbywa się Państwa zabieg, uzyskują Państwo w trakcie ustalenia terminu operacji.

Uprzejmie prosimy o przybycie 1-2 godziny przed planowanym zabiegiem.

Po zajęciu swojego łóżka, uprzejmie prosimy:

– przebrać się w piżamę,
– kompres żelowy (na podróż powrotną) przekazać pielęgniarce do zmrożenia,
– wypełnić ankietę anestezjologiczną i podpisać zgodę na leczenie.

 

Prosimy zabrać ze sobą:

dowód osobisty
aktualne wyniki badań laboratoryjnych i EKG
opinie specjalistów (o ile leczycie się Państwo z powodu innych chorób)
badania obrazowe (zdjęcia rentgenowskie, USG, rezonans), o ile były wykonane
kule łokciowe – 2 sztuki
duży kompres żelowy (np. 30x40cm), który przyda się podczas podróży powrotnej do domu
piżamę lub koszulę nocną na przebranie
pogodny nastrój, zdrowy optymizm, zaufanie do naszego zespołu oraz niezachwianą wiarę w sukces leczenia!

 

ZnieczuleniePo przyjęciu do Kliniki pacjent jest konsultowany przez lekarza anestezjologa, z którym ustala rodzaj znieczulenia do artroskopii.

Jego celem jest zapewnienie bezpiecznego, bezbolesnego przeprowadzenia zabiegu.

Artroskopia zazwyczaj przebiega w znieczuleniu podpajęczynówkowym (popularnie “w kręgosłup”) – jest to najkorzystniejszy rodzaj znieczulenia dla organizmu.

Znieczulenia nie należy się bać! – cały proces trwa zazwyczaj kilkadziesiąt sekund, a ukłucie igłą w obrębie pleców jest znacznie mniej bolesne niż np. w rękę (ze względu na skąpe unerwienie pleców).

Tylko w wyjątkowych (wynikających z poważnych przeciwwskazań) przypadkach, pacjenci poddawani są pełnej narkozie.

By w trakcie operacji, oszczędzić sobie nieprzyjemnych odgłosów narzędzi ortopedycznych, można zawczasu poprosić anestezjologa o lek usypiający.

Nasi Pacjenci chętnie korzystają z tej możliwości.


artroskopia

 

Zabieg operacyjny

Operację (artroskopia) przeprowadza jeden lub dwóch ortopedów. Zabieg jest całkowicie bezkrwawy, ponieważ wykonuje się go w czasowym niedokrwieniu kończyny (które zapewnia opaska uciskowa zakładana na udo).
Trwa od 40 minut do 2 godzin, w zależności od wybranej techniki operacyjnej i zakresu działań operacyjnych.
By ustrzec się przed możliwymi powikłaniami, operacje wykonujemy zawsze pod osłoną antybiotyków oraz leków przeciwzakrzepowych.

Pacjenci ciekawi jak wygląda ich kolano “od wewnątrz” i zainteresowani przebiegiem zabiegu, mogą śledzić każdy ruch chirurga dzięki podglądowi na ekranie monitora.

Szczegółowy opis przebiegu Artroskopii z rekonstrukcją ACL tutaj

 

Noc w Klinice

Po zabiegu pacjenci powracają do pokoju (1- lub 2-osobowe), otrzymują leki przeciwbólowe wedle życzenia, powiadamiają bliskich “że są już po zabiegu” i oddają się błogiemu, zasłużonemu odpoczynkowi.
W godzinach wieczornych nasi pacjenci otrzymują smaczną kolację.
 
Bliscy, którzy przyjechali by wspierać operowaną osobę, mogą przenocować w jednym z hoteli położonych nieopodal Kliniki np.:
Hotel Ibis (ul.Kazimierza Wielkiego 23, tel: +48 61 858 44 00)
Hotel City Solei (ul.Wenecjańska 10, tel.: +48 61 858 80 10)
Pension nad Wartą (ul.Wieżowa 19, tel.: +48 61 852 00 89).

 

Dzień po zabiegu

Pacjenci pozostają w szpitalu do godzin porannych dnia następnego.
Otrzymują wypis, recepty, fakturę (należy wcześniej podać niezbędne do niej dane), zwolnienie lekarskie oraz ortezę na staw kolanowy (o ile wymaga tego dalsze leczenie).
W dniu opuszczenia szpitala prosimy o zapewnienie sobie opieki dorosłej osoby.
Na czas podróży do domu na operowane kolano warto nałożyć zmrożony okłady żelowe (w nocy zmrozimy go by były gotowe na podróż).

 
 
 
 
 
 
 
 
 Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej artrocenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@artrocenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej artrocenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik ArtroCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@artrocenter.pl

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

BIULETYN

Akceptację "Politykę prywatności"

Email marketing powered by FreshMail