| Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Cennik

Cennik


Jasne reguły

Uważamy, że o wszystkich kosztach, Pacjent winien być poinformowany zanim zdecyduje się na leczenie.
Nasi pacjenci, poza kosztem wizyt i operacji, NIE PONOSZĄ ŻADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW (np.implantów, ortez).

Dbamy, by poniższy cennik był zawsze AKTUALNY, a podane w nim ceny są dla nas wiążące.
Ewentualne zmiany cen nie dotyczą pacjentów, którzy zapisali się na leczenie przed ich wprowadzeniem.
Z uwagi na to, że nasze ceny są ustalone na stosunkowo niskim poziomie, nie mamy możliwości indywidualnego negocjowania kosztów leczenia.

Płatność za zabieg operacyjny reguluje się w dniu zabiegu w kasie kliniki.
Kasa przyjmuje zarówno gotówkę, jak i karty płatnicze. Istnieje także możliwość dokonania płatności przelewem bankowym.
W celu otrzymania imiennej FAKTURY (usługa medyczna), prosimy o podanie niezbędnych danych personelowi recepcji kliniki.

 

artroskopia cennik

 

Nie przeprowadzamy zabiegów w ramach NFZ

Nie przeprowadzamy zabiegów refundowanych przez NFZ.
Narodowy Fundusz Zdrowia wycenia zabiegi chirurgiczne w kolana dużo poniżej ich realnych kosztów, co siłą rzeczy musi znajdować odbicie w jakości stosowanych implantów i używanego podczas operacji sprzętu.
Z uwagi na to, że naszym celem jest oferowanie usług medycznych na najwyższym poziomie, nie mogliśmy godzić się na ograniczenia stawiane przez niedoszacowane wyceny NFZ i począwszy od 2012 roku działamy wyłącznie na rynku prywatnych usług medycznych.

 

1 zabieg zamiast kilku!

Powszechną praktyką w ośrodkach publicznych jest “rozbijanie zabiegu na raty” – przykładowo: gdy uszkodzone jest więzadło krzyżowe przednie, to w pierwszym etapie wykonuje się artroskopię, potrzebę której tłumaczy się “koniecznością przygotowania kolana do rekonstrukcji więzadła”, a dopiero podczas drugiego zabiegu wykonuje się właściwą rekonstrukcję. Takie postępowanie nie ma uzasadnienia medycznego, bo czynności “przygotowania kolana do rekonstrukcji” trwają kilka minut i nic nie stoi na przeszkodzie by wykonać je podczas rekonstrukcji.

Rozbijanie na kilka zabiegów jest natomiast uzasadnione ekonomicznie – NFZ płaci za każdy z zabiegów.
W ArtroCenter naszym priorytetem jest zdrowie i wygoda pacjenta – bo tylko zadowolony pacjent poleci nasz zespół innym – w związku z tym narażanie pacjenta na dodatkową operację (a więc niepotrzebny ból, nieuzasadnione przedłużanie procesu leczenia oraz ryzykowanie powikłaniami kolejnych zabiegów) nie może mieć miejsca!

Zabieg rekonstrukcji wykonywany jest w podczas JEDNEJ operacji, niezależnie od tego czy dodatkowo trzeba naprawić także inne elementy stawu – jak łąkotki czy chrząstkę – wszystkie te naprawy można, przy odpowiedniej zręczności i biegłości przeprowadzającego operację lekarza, wykonać podczas jednego zabiegu.
Nawet w przypadku uszkodzenia obu więzadeł krzyżowych, rekonstruujemy je podczas jednej operacji (co jest rzadkością w Polsce, ze względu na skomplikowanie takiego zabiegu).

 

Cennik

Poniższe ceny są cenami BRUTTO.

Wizyta konsultacyjna, pooperacyjna i kontrolna. 150 zł
Podanie kwasu hialuronowego do stawu kolanowego zależnie od preparatu
300 zł – 600 zł
(pacjent opłaca jedynie koszt wybranego preparatu)
Podanie blokady (leku sterydowego) do stawu kolanowego w cenie wizyty
Podanie osocza bogatopłytkowego (PRP) do stawu kolanowego 1000 zł
Koszt artroskopii stawu kolanowego

Obejmuje:
– zabieg operacyjny
– znieczulenie i opiekę anestezjologa
– pobyt w Klinice, posiłki i opiekę pooperacyjną
– program rehabilitacji po artroskopii

5000 zł
Koszt zszycia łąkotki koszt artroskopii + 1000 zł
Koszt rekonstrukcji zerwanego więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z użyciem własnych tkanek
Obejmuje:
– zabieg operacyjny WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTÓW
– znieczulenie i opiekę anestezjologa
– pobyt w Klinice, posiłki i opiekę pooperacyjną
– program rehabilitacji po rekonstrukcji ACL
9 000 zł
Koszt rekonstrukcji zerwanego więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z użyciem sztucznego więzadła
Obejmuje:
– zabieg operacyjny WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTÓW i PLECIONKI
– znieczulenie i opiekę anestezjologa
– pobyt w Klinice, posiłki i opiekę pooperacyjną
– program rehabilitacji po rekonstrukcji ACL
15 000 zł
Koszt rekonstrukcji zerwanego więzadła krzyżowego tylnego (PCL) z użyciem własnych tkanek
Obejmuje:
– zabieg operacyjny WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTÓW
– znieczulenie i opiekę anestezjologa
– pobyt w Klinice, posiłki i opiekę pooperacyjną
– ortezę stawu kolanowego z regulowanym (blokowanym) kątem zgięcia
– program rehabilitacji po rekonstrukcji PCL
12 000 zł
Koszt rekonstrukcji zerwanego więzadła krzyżowego tylnego (PCL) z użyciem sztucznego więzadła
Obejmuje:
– zabieg operacyjny WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTÓW i PLECIONKI
– znieczulenie i opiekę anestezjologa
– pobyt w Klinice, posiłki i opiekę pooperacyjną
– ortezę stawu kolanowego z regulowanym (blokowanym) kątem zgięcia
– kule łokciowe
– program rehabilitacji po rekonstrukcji PCL
16 000 zł
Koszt rekonstrukcji troczków rzepki (MPFL)
Obejmuje:
– zabieg operacyjny WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTÓW
– znieczulenie i opiekę anestezjologa
– pobyt w Klinice, posiłki i opiekę pooperacyjną
– ortezę stawu kolanowego z regulowanym (blokowanym) kątem zgięcia
– program rehabilitacji po rekonstrukcji MPFL
11 000 zł
Koszt jednoczasowej rekonstrukcji zerwanych więzadeł krzyżowych (ACL + PCL) z użyciem własnych tkanek
Obejmuje:
– zabieg operacyjny WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTÓW
– znieczulenie i opiekę anestezjologa
– pobyt w Klinice, posiłki i opiekę pooperacyjną
– ortezę stawu kolanowego z regulowanym (blokowanym) kątem zgięcia
– program rehabilitacji po rekonstrukcji ACL i PCL
15 000 zł
Rehabilitacja i fizykoterapia pod okiem specjalisty fizjoterapii 60 zł/godz.

*Koszt wizyt lekarskich nie jest zawarty w cenie zabiegu

 

 

 

Zasady płatności za zabiegi

Zabiegi odbywają się w dwóch salach operacyjnych.
Informację o tym, w jakiej lokalizacji odbędzie się Państwa zabieg, otrzymają Państwo po ustaleniu terminu operacji.
Zasady płatności za zabieg nieznacznie różnią się w obu salach.

1) Klinika Endomedical:
Płatność za zabieg operacyjny reguluje się w dniu zabiegu w kasie Kliniki.
Kasa przyjmuje zarówno gotówkę, jak i karty płatnicze. Istnieje także możliwość dokonania płatności przelewem bankowym.
W celu otrzymania imiennej FAKTURY, prosimy o podanie niezbędnych danych personelowi recepcji Kliniki.

2) Klinika Solumed:
Po zarezerwowaniu terminu operacji w sali operacyjnej Solumed konieczne jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej.
Płatności pozostałej kwoty za zabieg dokonuje się w kasie kliniki w dniu zabiegu, lub przelewem 2 dni przed operacją.
W klinice możliwa jest płatność gotówką lub kartą płatniczą.
Opłata rezerwacyjna (zaliczka) wynosi 1500pln.
W przypadku rezygnacji z zabiegu w terminie krótszym niż 14 dni przed operacją, opłata rezerwacyjna przepada.
Opłatę tę można uiścić bezpośrednio w rejestracji kliniki lub przelewem na konto.

Dane do dokonania opłaty: Solumed Sp. z o.o Sp. K ul.Wyrzyska 18 60-425 Poznań
PKO BP: 93 1020 4027 0000 1102 0832 0725
w tytule przelewu prosimy o wpisanie: “opłata rezerwacyjna” data zabiegu, imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę “ArtroCenter”.

 

Mediraty

Leczenie w naszej Klinice możliwe jest również w systemie Mediraty.
Wszystkie komercyjne usługi naszej Kliniki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach.

Zapraszamy do kontaktu z Rejestracją Medirat
lub wypełnienia “Formularza Pacjenta“.

MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do procedur medycznych.

Aby zacząć z niego korzystać, należy przejść pozytywnie krótką weryfikację telefoniczną
pod numerem 22 266 83 70 (pon.-pt. 8-20, sob. 9-14).

artroskopia cennik

 
 
 
 
 

Zwrot kosztów leczenia

Wystawiane przez ArtroCenter zaświadczenia, często umożliwiają otrzymanie całkowitego zwrotu kosztów leczenia od prywatnych firm ubezpieczeniowych.

PACJENCI MIESZKAJĄCY NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ MAJĄ PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O ZWROT KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ – pomagamy w formalnościach wystawiając potrzebne do tego dokumenty.

 
 
 
 
 

artroskopia cennik

 Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej artrocenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@artrocenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej artrocenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik ArtroCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@artrocenter.pl

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

BIULETYN

Akceptację "Politykę prywatności"

Email marketing powered by FreshMail