| Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Chondromalacja rzepki


chondromalacja rzepki

 

OBJAWY - CHONDROMALACJA RZEPKI, co to jest?

Chondromalacja polega na postępującym rozmiękaniu chrząstki stawowej, powstawaniu w jej obrebie ogniskowych zmian destrukcyjnych.

Chondromalacja rzepki najczęściej dotyka osoby młode, szczególnie kobiety, i objawia się bólami kolan, często po obu stronach. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn bólu przedniego przedziału kolana u ludzi młodych.

Bóle pojawiają się najczęściej po dłuższym siedzeniu bez zmiany pozycji np. przy komputerze, mogą występować po przebudzeniu oraz w przysiadzie i podczas schodzenia po schodach. Dolegliwości mają zmienny charakter, nasilają się i słabną zależnie od stanu odżywienia chrząstki. Okresowo mogą pojawiać się także wysięk w stawie oraz obrzęk.

Przyczyny powstawania chondromalacji tłumaczy się teoriami związanymi z powtarzającymi się mikrourazami, pojedynczym dużym urazem lub zaburzeniami geometrii stawu kolanowego.
Duże znaczenie w powstawaniu tej patologii przypisuje się również osłabieniu wydolności mięśni, szczególnie mięśnia czworogłowego uda. Mięsień ten pełni istotną funkcję w procesach stabilizacji rzepki.

Istnieją również teorie tłumaczące powstawanie chondromalacji w wyniku narażenia na zmiejszone odżywienie chrząstki rzepki w przebiegu urazów z unieruchomieniem kolana(np.gips, orteza ).

 

DIAGNOSTYKA - Chondromalacja rzepki

W diagnostyce chondromalacji oprócz badania ortopedycznego kolana za pomocą testów oceniających stan chrząstki, należy wykonać także serię zdjęć rentgenowskich kolana.

W trakcie konsultacji ortopedycznej lekarz uzyskuje informacje dotyczące występowania bólu kolana – typowe dolegliowości przy chodzeniu, wchodzeniu po schodach, po dłuższym siedzeniu w niezmienianej pozycji, ból często nasila się w zimynch warunkach

W badaniu ortopedycznym typowym objawem dla chondromalacji jest ból rzepki wywoływany uciskiem, niekiedy z towarzyszącym trzeszczeniem i tarciem w trakcie zginania kolana.
Test przydatny w badaniu ortopedycznym to objaw Sota-Halla – wywołanie bólu przez nacisk na rzepkę z jednoczasowym czynnym unoszeniem wyprostowanej kończyny przez pacjenta.
W stawie kolanowym może znajdować się płyn oraz inne patologie, które dokładnym badaniem ortopedycznym należy wykluczyć przy podejrzeniu chondromalacji.

 

LECZENIE

Strategie leczenia chondromalacji różnią się w zależności od nasilenia objawów i stopnia zaawansowania choroby. Istotnym jest również fakt występowania innych patologii stawu, co może znacznie wpływać na sposób leczenia tej przypadłości.

Leki przeciwzapalne, przeciwbólowe mają szerokie zastosowanie w chondromalacji. Zmniejszają nasilenie procesów zapalnych, które są przyczyną bólu.

Zastrzyki z kwasu hialuronowego aplikowane do zajętego chorobą stawu to typowy schemat postępowania. Zwykle są to 2-3. iniekcje powtarzane w tygodniowych odstępach.

Dodatkowo zastosowanie znajdują doustnie podawane suplementy diety wspomagające odżywianie chrząstki. Zawierają one takie substancje jak: chondroityna, glukozamina, kolagen i kwas hialuronowy, jednak ich skuteczność bywa kwestionowana.

Zastosowanie znajdują również zabiegi fizykoterapeutyczne jak ultradźwięki i magnetoterapia.

W przypadku gdy chondromalacja wynika z nieprawidłowego toru poruszania się rzepki wskazane są w pierwszej kolejności ćwiczenia przyśrodkowej części mięśnia czworogłowego uda.

Jeśli pomimo wzmocnienia mięśni tor ruchu rzepki nadal jest nieprawidłowy, wyleczenie może przynieść operacyjna korekcja bocznych troczków rzepki podczas artroskopii.

W przypadkach chondromalacji, w przebiegu której leczenie zachowawcze nie przynosi pożądanego efektu, stosuje się nawiercanie chrząstki, przeszczepy oraz resekcje chrząstki. Wszystkie te zabiegi wykonuje się w trakcie artroskopii kolana.