| Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

O nas

ArtroCenter

Szanowni Państwo

Jesteśmy zespołem lekarzy, ortopedów i chirurgów urazowych.
Zajmujemy się leczeniem kolan.
Działamy na terenie Poznania.

Pomagamy Pacjentom po przebytych urazach kolan oraz ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.

Stosujemy nowoczesne techniki artroskopowe i pracujemy na sprzęcie najwyższej klasy.
Staramy się stale podnosić nasze umiejętności, między innymi uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach krajowych i zagranicznych.
Wciąż uczymy się nowych metod, ulepszamy technikę operacyjną, doskonalimy warsztat pracy, stosujemy coraz lepsze implanty i modyfikujemy postępowanie pooperacyjne.

Mamy doświadczenie w naprawie uszkodzeń łąkotek (w tym szyciu łąkotek) oraz w rekonstrukcji zerwanych więzadeł krzyżowych. Wykonujemy rekonstrukcje zarówno więzadła krzyżowego przedniego (ACL) jak i – co rzadkie i technicznie skomplikowane – rekonstrukcję zerwanego więzadła krzyżowego tylnego (PCL) i więzadła pobocznego strzałkowego (LCL).

Zajmujemy się także leczeniem nawykowego zwichnięcia rzepki – wykonujemy rekonstrukcję troczków rzepki (MPFL), dzięki której rzepka zostaje ustabilizowana i kolejne zwichnięcia nie występują.
W chondromalacji rzepki z powodzeniem stosujemy iniekcje z kwasu hialuronowego, a w zmianach zwyrodnieniowych kolan – tzw.”blokady” oraz osocze bogatopłytkowe (PRP).
Uszkodzenia chrząstki kolana leczymy stosując nowoczesne techniki jej rekonstrukcji m.in. mikrozłamania, przeszczepy okostnej i przeszczepy chrzęstno-kostne.

Naszym Pacjentom staramy się dać odpowiedzialną troskę, bo powierzają nam jedną z najcenniejszych wartości – swoje zdrowie.
A z każdego naprawionego kolana czerpiemy dużą satysfakcję.
Możemy o sobie z dumą powiedzieć, że w dziedzinie leczenia kolan jesteśmy fachowcami – znamy się na tym i robimy to dobrze!

* artroskopia kolana * chondromalacja rzepki * pęknięcie łąkotki * rekonstrukcja więzadła krzyżowego * skręcenie stawu kolanowego * rekonstrukcja acl * torbiel łąkotki * woda w kolanie * zwichnięcie rzepki *

 


więzadła poznań

 


więzadła

 


Nasz zespółortopeda poznań

Mateusz Firlej

Kierownik zespołu ArtroCenter

Lekarz medycyny, specjalista w Ortopedii

Jego pasją jest chirurgia stawu kolanowego, w szczególności nowoczesne techniki artroskopowe, takie jak: rekonstrukcje więzadeł krzyżowych, naprawa uszkodzonych łąkotek, odtwarzanie ubytków chrząstki stawowej.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki temperamentnych chłopaków.
Pasjonat koszykówki.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.


 haluks

Adam Sulewski

Doktor nauk medycznych, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.
Adiunkt Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala im. W. Degi w Poznaniu.
Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci – Wandy i Jasia.
Pasjonat żeglarstwa morskiego – kapitan jachtowy, zdobywca prestiżowej nagrody “Rejs Roku” za pierwsze polskie przejście Kanału Białomorsko-Bałtyckiego.
Swoją pasję opisuje na stronach www.rejsymorskie.net


 ortopeda poznań

Jędrzej Kosmowski

Lekarz medycyny, mgr psychologii

W zespole ArtroCenter przeprowadza kwalifikacje do zabiegów.

Jest autorem publikacji naukowych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie medycznym (bibliografia, Impact Factor:6,3) oraz wystąpień wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych kongresach medycznych.
W latach 2009-2011 współtworzył sztab medyczny męskiej Reprezentacji Polski w koszykówce, jak również poznańskiej pierwszoligowej drużyny PBG Basket. Obecnie – licencjonowany lekarz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Aktualny Mistrz Polski Ortopedów w Żeglarstwie.

Członek Stowarzyszenia Mensa, miłośnik kotów rosyjskich, alpinizmu (Pik Lenina, Kazbek)
oraz sportów wytrzymałościowych (ukończył m.in. zawody Ironman i Maraton Piasków).


 haluxy poznań

Julia Ciszak

Dyrektor zarządzający zespołu ArtroCenter

Lekarz medycyny
Specjalistka Chorób wewnętrznych

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Pasjonatka biegów krótkodystansowych i pływania.


 

 

NASI PARTNERZY

więzadła
więzadła
więzadła
rekonstrukcja więzadła krzyżowego cena
więzadła

 
 
 
 
 

 

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej artrocenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@artrocenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej artrocenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik ArtroCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@artrocenter.pl

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

BIULETYN

Akceptację "Politykę prywatności"

Email marketing powered by FreshMail