| Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL)


Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego

 

 

PRZYCZYNY - USZKODZENIE WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (w skrócie ACL) ma miejsce najczęściej podczas uprawiania tzw. sportów kontaktowych – gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, sportów walki, jazdy na nartach. Objawia się silnym bólem, obecnością krwiaka w stawie oraz uczuciem niestabilności stawu kolanowego. Niekiedy słyszalny jest “trzask” w momencie urazu.

 

DIAGNOSTYKA

W diagnostyce uszkodzeń więzadeł kolana najistotniejsze jest umiejętne i rzetelnie przeprowadzone badanie ortopedyczne kolana. Przy pomocy testów stabilności stawu doświadczony ortopeda jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić rodzaj uszkodzenia. Konieczne jest wykonanie RTG stawu kolanowego. Warto też poszerzyć diagnostykę o USG kolana i/lub rezonans magnetyczny.

 

LECZENIE

Więzadło krzyżowe przednie praktycznie nie ma żadnego potencjału regeneracji i nie spotyka się sytuacji by całkowicie zerwane samoistnie się zrosło. Częściowo jego funkcję może zastąpić rozbudowany aparat mięśniowy uda i goleni. Jeśli uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego powoduje niestabilność stawu kolanowego konieczne jest leczenie operacyjne – rekonstrukcja uszkodzonego więzadła.
Niestabilność stawu zagraża strukturom kolana – szczególnie chrząstce stawowej i łąkotkom. Wielokrotne urazy chrząstki prędzej czy później doprowadzą do zwyrodnienia kolana (gonartrozy).

Dzieki metodzie leczenia stosowanej w naszej klinice, staw kolanowy po zabiegu jest zwarty i stabilny do tego stopnia, że nasi Pacjenci nie wymagają zastosowania ortezy stawu kolanowego w okresie pooperacyjnym.

 

Różnice w leczeniu w ośrodkach prywatnych i publicznych

W ośrodkach publicznych, gdzie operacje są refundowane przez NFZ, regułą jest, że w przypadku, gdy stwierdzono uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego leczenie przebiega w 2 etapach.
W pierwszej kolejności wykonuje się ARTROSKOPIĘ, a dopiero po kolejnych kilku miesiącach – właściwy zabieg tzn. rekonstrukcję ACL. Pacjentom tłumaczy się to koniecznością “przygotowania” kolana do rekonstrukcji. W rzeczywistości, artroskopia poprzedzająca rekonstrukcję NIE MA UZASADNIENIA MEDYCZNEGO – czynności “przygotowujące” do rekonstrukcji (np. usunięcie pozostałości po zerwanym więzadle) można swobodnie wykonać na początku rekonstrukcji!

Rozdzielenie leczenia na 2 etapy MA UZASADNIENIE EKONOMICZNE – otóż z uwagi na to, że NFZ płaci szpitalom nie za efekt leczenia (naprawę więzadła), tylko za przeprowadzony zabieg, w przypadku dwóch operacji zapłaci dwukrotnie: najpierw za artroskopię, a następnie za rekonstrukcję. Takie postępowanie zapewnia oddziałowi więcej pieniędzy. Natomiast postępując w ten sposób wystawia się chorego człowieka na całkiem zbyteczną operację, a także niepotrzebnie wydłuża się proces leczenia uszkodzonego więzadła o okres między artroskopią a rekonstrukcją. Etyczną ocenę takiego leczenia pozostawiamy pacjentom.

W ArtroCenter w przypadku stwierdzenia zerwanego więzadła krzyżowego przedniego, wykonujemy rekonstrukcję OD RAZU – BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ARTROSKOPII, po to, by nie narażać pacjenta na wszystkie negatywne konsekwencje dwóch operacji (w tym jednej całkiem nieuzasadnionej medycznie).

Natomiast, gdy przed zabiegiem nie ma pewności co do tego czy więzadło krzyżowe jest całkowicie zerwane (np. różne badań rezonansu i USG przeczą sobie), zanim przystąpimy do pobierania przeszczepu, sprawdzamy w artroskopii czy faktycznie jest konieczność rekonstrukcji, i wykonujemy ją tylko w przypadku gdy jest niezbędna (oczywiście wszystko podczas tego samego zabiegu) – taka strategia pozwala uniknąć niepotrzebnej rekonstrukcji więzadła.

łąkotka