| Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Zwichnięcie rzepki

zwichnięcie rzepki

 

ZWICHNIĘCIE RZEPKI - PRZYCZYNY

Do zwichnięcia rzepki dochodzi najczęściej wskutek urazu bezpośredniego np. kopnięcia w przyśrodkową część rzepki.
W zdecydowanej większości rzepka ulega zwichnięciu do boku.

Do urazu dochodzi w skutek współistniejących warunków anatomicznych, które sprzyjają przemieszczeniu rzepki.

Anatomiczne czynniki predysponujące to:
-zaburzenia budowy kości: udowej, piszczelowej lub rzepki
-nieprawidłowości aparatu więzadłowego rzepki
-dysfunkcja mięśnia czworogłowego uda (np.zaburzenia równowagi siły mięśnia)
-zaburzenia osi stawu kolanowego – koślawość

Przy pierwszorazowym zwichnięciu niemal zawsze występuje krwiak w stawie kolanowym, ponieważ dochodzi do zerwania tzw. troczków rzepki, czyli więzadeł utrzymujących rzepkę w prawidłowej pozycji.
W nawykowych, czyli kolejnych zwichnięciach rzepki, może nie dochodzić do krwawienia do stawu, a rzepka często samoistnie “wskakuje” na swoje miejsce.

Rodzaj urazu.
Spośród okoliczności urazu, najczęstsze są dwie sytuacje.
Zwichnięcie rzepki powstaje na skutek:
1) gwałtownego obciążenia kończyny dolnej przy nagłym zatrzymaniu się z biegu, lub
2) zadziałania dużej siły z boku w staw kolanowy (w rzepkę).

Ilustracje obrazują obraz anatomiczny stawu kolanowego i rzepki – widok od dołu – mechanizm zwichnięcia rzepki i zerwanie więzadła

OBJAWY

Wśród typowych dla zwichnięcia rzepki dolegliwości należy wymienić:

– silny ból kolana,
– zmianę obrysu stawu kolanowego – przemieszczona rzepka w nieprawidłowym położeniu,
– przymusowe ustawienie kończyny dolnej, zmianę pozycji uniemożliwia silny ból przy próbie ruchu.

zwichnięcie rzepki

 

DIAGNOSTYKA

W badaniu ortopedycznym:
– widoczne jest zniekształcenie obrysu stawu (przemieszczenie rzepki),
– kończyna jest ustawiona w ułożeniu przymusowym (ze względu na silny ból),
– pacjenci często już przed interwencją lekarza, w związku z silnym gwałtownym bólem, zmieniają pozycję kończyny i powodują powrót rzepki na miejsce (dokonują tzw. repozycji)

Oprócz badania ortopedycznego konieczne jest wykonanie serii radiogramów obrazujących położenie rzepki.
Często konieczne jest wykonanie artroskopii kolana, ze względu na towarzyszące zwichnięciom rzepki urazy w obrębie stawu kolanowego.

 

 

zwichnięcie rzepki

 

LECZENIE

Przy pierwszym epizodzie zwichnięcia rzepki zazwyczaj stosuje się leczenie nieoperacyjne – usunięcie krwiaka stawu kolanowego i unieruchomienie kończyny w ortezie lub opatrunku gipsowym przez okres kilku tygodni.
W późniejszym okresie korzystne jest wzmacnianie części przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda.

Natomiast gdy dochodzi do kolejnych zwichnięć, a nawroty zwichnięć niestety są częste, konieczna jest artroskopia i naprawa zerwanych troczków rzepki (tzw. rekonstrukcja MPFL). Zabezpiecza to rzepkę przed dalszymi zwichnięciami i uszkodzeniami innych struktur stawu kolanowego.

Każdy kolejny epizod zwichnięcia rzepki naraża na uraz delikatną chrząstkę pokrywającą rzepkę od spodu. Może dojść do stłuczenia chrząstki, złamania chrzęstnego lub do oderwania fragmentu chrząstki, który pływając w płynie stawowym podrażnia błonę maziową i prowadzi do zablokowania ruchów kolana.
Wielokrotne urazy chrząstki prędzej czy później prowadzą do zwyrodnienia stawu kolanowego, czyli gonartrozy.

 

zwichnięcie rzepki